KINH NGHIỆM THỰC HIỆN DỰ ÁN

Stt Tên dự án Chủ đầu tư Nội dung công việc chủ yếu Ghi chú
1. Cơ sở hạ tầng Khu hành chính UBND tỉnh Hậu Giang. Hạng mục: hệ thống giao thông, vỉa hè, hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải, hệ thống cấp nước. Ban QLDA – ĐTXD Công trình giao thông Tỉnh Hậu Giang Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu
2. Hạ tầng khu dân cư bộ dội biên phòng và khu tái định cư nhân dân (Khu A) Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng Tỉnh Đăk Nông Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu
3. Cải tạo nâng cấp đường vào đồn biên phòng 757. Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng Tỉnh Đăk Nông Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu
4. Công trình: Đường giao thông khu du lịch xã Tân Ngãi. Hạng mục: Đường giao thông + Cống thoát nước + Cầu Ông Bảy (tuyến đường số 2). Phòng Quản lý đô thị Tp.Vĩnh Long Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu
5. Đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Cần Thơ – Phụng Hiệp theo hình thức BOT (km2078+317,73 – km2100+0,00) Công ty TNHH B.O.T Cần Thơ – Phụng Hiệp Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu
6. Gia cố lề đường với kết cấu tương tự kết cấu mặt đường cũ đoạn từ Km7+750 – Km15+300; Bổ sung hệ thống thoát nước đoạn Km7+750 – Km8+850; Sửa chữa cục bộ mặt đường và láng nhựa mặt đường; Gia cố sạt lở mái taluy nền đường QL61B, tỉnh Hậu Giang. Ban QLDA – ĐTXD Công trình giao thông Tỉnh Hậu Giang Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu
7. Đường giao thông khu du lịch xã Tân Ngãi Phòng QLĐT Tp.Vĩnh Long Tư vấn giám sát thi công công trình (tuyến đường số 2)
8. Hạ tầng KDC Bộ đội biên phòng và khu tái định cư nhân dân Tỉnh Đắk Nông BCH Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Nông Tư vấn giám sát thi công công trình
9. Hạ tầng Khu hành  chính UBND tỉnh Hậu Giang Ban QLDA – TVXD Công trình giao thông Tư vấn giám sát thi công công trình
10. Cải tạo nâng cấp đường vào đồn biên phòng 757 BCH Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Nông Tư vấn giám sát thi công công trình